محصولات
محصولات ما شامیل میوه ، خشکبار ، سبزیجات و صیفی جات می باشد ...

نام محصول : سیب

گونه محصول : قرمز ، زرد ، گالا

نام محصول : پرتقال

گونه محصول : --

نام محصول : کیوی

گونه محصول : --

نام محصول : انار

گونه محصول : --

نام محصول : انگور

گونه محصول : --

نام محصول : گوجه فرنگی

گونه محصول : --

نام محصول : خیار

گونه محصول : --

نام محصول : فلفل دلمه ای

گونه محصول : --

نام محصول : سیر

گونه محصول : --

نام محصول : کلم

گونه محصول : --

نام محصول : میوه خشک

گونه محصول : --

نام محصول : کشمش

گونه محصول : --

نام محصول : خرما

گونه محصول : --